Gudstjenestelista

Her er lista ut juli. Det vert gjerne endringar, so sjå på dato for sist endra.                         Sist endra 20.03.18
Nattverd og takkoffer er ikkje med.         
 

21. mars; onsdag

- Nedstryn 19:00 Sogn og Fjordane teater vitjar Stryn med framsyninga « Maria Magdalena – Jesu virke » 

 

24. mars; laurdag

Ljosheim, Oldedalen 13:00 Dåpsgudsteneste. Ved Harald Runde

 

25. mars; Palmesøndag – Matt 26, 6-13

- Utvik 11:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde. Dåp

- Hornindal 11:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

- Ljosheim, Oldedalen 19:30 Kveldsgudsteneste. Ved Harald Runde

 

29. mars; Skjærtorsdag – Luk 22, 14-23  

- Innvik 11:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde. Deltakarar få Misjonsheimen vert med

- Bøasetra, Stryn 12:00 Friluftsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Bruasetra, Hornindal 12:00 Friluftsgudsteneste

- Oppstryn 20:00 Kveldsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Nordsida 20:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye. Kveldsmat etter gudstenesta

 

30. mars; Langfredag – Joh 18, 1-19, 42

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Henny Koppen

- Olden 20:00 Gudsteneste. Ved Henny Koppen

- Hornindal 20:00 Pasjonsgudsteneste. Ved Hege Høibye

 

31. mars; Påskenatt – Mark 16, 1-8

- Hornindal 23:00 Påskenatt. Ved Hege Høibye

 

01. april; Påskedag – Matt 28, 1-10

- Nedstryn 11:00 Høgtidsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Olden 11:00 Høgtidsgudsteneste. Ved Harald Runde. Dåp

- Randabygd 12:00 Høgtidsgudsteneste. Ved Hege Høibye

- Oppstryn 13:00 Høgtidsgudsteneste. Ved Henny Koppen

 

02. april; 2. påskedag – Luk 24, 36-45

- Nordsida 11:00 Høgtidsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Loen 18:00 Salmekveld. Ved Henny Koppen

 

08. april; 2. s i påsketida – Joh 21, 15-19

- Innvik 11:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde

 

15. april; 3. s i påsketida – Joh 10, 1-10

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Henny Koppen

- Utvik 11:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde. Dåp

- Hornindal 11:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

 

22. april; 4. s i påsketida – Joh 13, 30-35

- Loen 11:00 Gudsteneste. Ved Henny Koppen

- Olden 11:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde

- Nordsida 11:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

- Oppstryn 20:00 Salmekveld. Ved Henny Koppen

 

29. april; 5. s i påsketida – Luk 13, 18-21

- Stryn kulturhus 18:00 Konfirmantmusikalen Sett, avslørt og elska. Framført av konfirmantane i Indre Nordfjord

 

06. mai; 6. s i påsketida – Matt 7, 7-12

- Oppstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

 

10. mai; Kristi himmelfartsdag – Luk 24, 46-53

- Nedstryn 11:00 Konfirmasjon I. Ved Henny Koppen

- Nedstryn 13:00 Konfirmasjon II. Ved Henny Koppen

- Innvik 11:00 Konfirmasjon. Ved Harald Runde

- Nordsida 11:0 Konfirmasjon. Ved Hege Høibye

 

12. mai; laurdag

- Nedstryn 11:00 Konfirmasjon III. Ved Henny Koppen. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

- Utvik 11:00 Konfirmasjon. Ved Harald Runde

- Hornindal 10:00 Konfirmasjon I. Ved Hege Høibye

- Hornindal 12:00 Konfirmasjon II. Ved Hege Høibye

 

13. mai; Søndag før pinse – Joh 3, 16-21

- Nedstryn 11:00 Konfirmasjon IV. Ved Henny Koppen

 

17. mai; torsdag  – Matt 22, 17-22

- Nedstryn 09:30 Festgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Nordsida 10:30 Festgudsteneste

- Oppstryn 11:00 Festgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Olden gamle kyrkje 11:00 Festgudsteneste. Lek gudstenesteleiar

- Innvik 11:30 Festgudsteneste. Ved Harald Runde

- Randabygd 12:00 Festgudsteneste

- Hornindal 12:00 Festgudsteneste

- Loen 13:00 Festgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Utvik 13:00 Festgudsteneste. Ved Harald Runde

 

19. mai; pinsafta  – Joh 7, 37-39

- Oppstryn 11:00 Konfirmasjon. Ved Henny Koppen

 

20. mai; Pinsedag – Joh, 14, 15-21

- Nedstryn 11:00 Høgtidsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Olden 11:00 Konfirmasjon. Ved Harald Runde

- Randabygd 11:00 Konfirmasjon . Ved Hege Høibye

- Hornindal 20:00 Kveldsgudsteneste. Ved Hege Høibye

 

21. mai; 2. pinsedag – Joh, 6, 44-47

- Bergsetnausta, Nordsida 12:00 Naustmesse

 

26. mai; laurdag

- Loen 11:00 Konfirmasjon. Ved kateket Beate Nes

 

27. mai; Treeinighetssøndag – Luk 10, 21-24

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde

- Hornindal 11:00 Gudsteneste. Ved Knut Gjengedal

- Ljosheim 14:00 Skaparverkets dag. Ved Harald Runde

03. juni; 2. s i treeingstida – Joh 3, 26-30

- Oppstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Henny Koppen

- Innvik 11:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde

- Kvalen, Randabygd 14:00 Friluftsgudsteneste. Ved Hege Høibye

- Olden 16:00 Gudsteneste. Ved Harald Runde

 

10. juni; 3. s i treeiningstida – Joh 1, 35-51

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Knut Gjengedal

 

17. juni; 4. s i treeiningstida – Matt 16, 24-27

- Nordsida 11:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

- Sundshaugen, Olden 14:00 Friluftsgudsteneste. Ved Harald Runde

 

24. juni; 5. s i treeiningstida – Matt 7, 21-29

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Henny Koppen

- Hornindal 11:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

- Helset, Loen 13:00 Friluftsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Utvik 16:00 Gudsteneste. Ved Hege Høibye

 

01. juli; Aposteldagen – Matt 16 13-20

- Olden 11:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Svensen

- Nordsida 19:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Svensen

 

08. juli; 7. s i treeiningstida – Luk 19, 1-10

Selja, Selje 12:00 Seljumannamesse. I samband med 950 års jubileet for Selja bispedøme, seinare Bjørgvin, har Selje kommune og komiteen for Seljumannamessa lagd opp til eit variert og godt program i tillegg til den tradisjonelle gudstenesta på klosterøya. HKH Dronning Sonja kjem på besøk denne dagen.

 

15. juli; 8. s i treeiningstida – Mark 12, 37b-44  

- Per Bolstad plass, Stryn 11:00 Friluftsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Hornindal 11:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Svensen

- Innvik 16:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Svensen

 

22. juli; 9. s i treeiningstida – Joh 8, 2-11

- Nedstryn 11:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Svensen

 

29. juli; Olavsdagen / Olsok – Luk 9, 23-26        10. s i treeiningstida – Matt 18, 21-35

- Hoven, Loen 11:00 Turist og friluftsgudsteneste. Ved Henny Koppen

- Nordsida 11:00 Gudsteneste. Ved Ingrid Breilid Svensen

- Olden gamle kyrkje 19:00 Olsokgudsteneste. Ved Harald Runde

- Oppstryn 20:00 Olsokgudsteneste. Ved Hege Høibye