17.08.2017: 5 Mos 32,8-12

8 Da Den høyeste ga folkeslagene land
          og skilte menneskene fra hverandre,
          satte han grenser mellom folkene
          etter tallet på Israels sønner.
          
   
...


Kilde: www.bibel.no