Soknene

Den norske Kyrkja i Stryn

Bilede syner Olden gamle kyrkje frå 1759. Den einaste korskyrkja i Nordfjord pr...   Les meir...

Innvik sokn

Innvik kyrkje er ei åttekanta tømmerkyrkje bygd i 1824.    Les meir...

Loen sokn

Loen kyrkje er ei åttekanta tømmerkyrkje bygd i 1837.    Les meir...

Nedstryn sokn

Nedstryn kyrkje er ei langkyrkje i tømmer, bygt år 1859.    Les meir...

Olden sokn

Den nye kyrkja i Olden er ei langkyrkje i tømmer med basilikaform, bygt år 193...   Les meir...

Oppstryn sokn

Oppstryn kyrkje er ei langkyrkje i tømmer, bygt år 1863.     Les meir...

Randebygd sokn

Randabygd kyrkje er ei langkyrkje i tømmer, bygt år 1916.    Les meir...

Utvik sokn

Utvik kyrkje er ei langkyrkje i tømmer, bygt i år 1840.    Les meir...

Nordsida sokn

Nordsida kyrkje er ei arbeidskyrkje i betong, bygt år 1973, og er den yngste a...   Les meir...