Konfirmantpåmelding
2021-2022 i indre Nordfjord


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite? Vi tilrettelegg gjerne til det beste for den enkelte konfirmant. Vi har teieplikt.

Last opp eit bilde av konfirmanten slik at vi kan begynne å lære namn. Bildet må vere av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 PRIORITER ønska dine for undervisningsgruppe. FØRSTE KRYSS BLIR FØRSTEVAL osv.. (Les meir om gruppene i brevet)
Kreativkonfirmant: Etter skulen onsdagar 2021-22
Etter skulen Torsdagar: Betania (Stryn) 2021-22
Etter skulen onsdagar: Solvang (Olden) 2021-22
Friluftskonfirmant 2021-22 (Gapahuken tysdagar)
Musikkonfirmant 2021-22 (Ten Sing/SoulTeens)
Kva er første valet for konfirmasjonsdato?

 

Kva er andrevalet for konfirmasjonsdato?

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Andre kommentarar?
Vel foreldreoppgåve. KRYSS AV FOR TO ØNSKE.

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Føresett 2 treng ikkje velje ny foreldreoppgåve nedanfor. Andre kommentarar?
Vel foreldreoppgåve. KRYSS AV FOR TO ØNSKE.

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Stryn kyrkjelege fellesråd
Organisasjonsnummer: 876996782

Konfirmasjon Beløp: kr 1000,00 (NOK)
Betaling for konfirmantåret 2021/2022. Ta kontakt om de har behov for å dele opp beløpet eller har annan betalingsutfordring. Pris skal ikkje hindre nokon i å vere med.